Biuletyn Informacji Publicznej
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Szukaj w tym dziale:

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021:

 • wersja 12 - obowiązująca  ()
 • wersja 11   ()
 • wersja 10   ()
 • wersja 9     ()
 • wersja 8    ()
 • wersja 7    ()
 • wersja 6    ()
 • wersja 5    ()
 • wersja 4    ()
 • wersja 3    ()
 • wersja 2    (
 • ogłoszony (

 


 

Postępowania prowadzone przez Instytut Fizyki PAN::


 

Archiwum zamówień prowadzonych przez Instytut Fizyki PAN przed 31.12.2020r. dostępne jest na stronie http://www.ifpan.edu.pl/archiwum