Biuletyn Informacji Publicznej
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Szukaj w tym dziale:

 

Przewodniczący:

prof. dr hab. Jacek Kossut

Zastępca Przewodniczącego:

prof. dr hab. Tomasz Story

Sekretarze:

dr hab. Michał Matuszewski, prof. IF PAN

dr hab. Piotr Wojnar, prof. IF PAN

 


 

Rzecznik Dyscyplinarny IF PAN                 prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski