Biuletyn Informacji Publicznej
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Szukaj w tym dziale:

2 kwietnia 2019 r. w Instytucie Nenckiego, dyrektorzy 9 instytutów naukowych podpisali Umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD]. Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 października 2019 r. i kształci doktorantów w 4 dyscyplinach naukowych: biologia, chemia, fizyka, medycyna.

Szkoła prowadzona jest przez 9 instytutów naukowych:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk (jednostka wiodąca szkoły)
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
 

 

Dokumenty szkoły