Biuletyn Informacji Publicznej
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Szukaj w tym dziale:

 

Streszczenie pracy doktorskiej mgr Pawła Miętkiego:  (  )  [0.2 MB ]
Praca doktorska mgr Pawła Miętkiego:  (  )  [23.3 MB ]
Recenzja dr. hab. Bogdana Damskiego:  (  )  [ 0.3 MB ]
Recenzja dr. hab. Jana Suffczyńskiego:  (  )  [ 0.4 MB ]

 

 

Streszczenie pracy doktorskiej mgr Andrzeja Opali:  (  )  [0.2 MB ]
Praca doktorska mgr Aandrzeja Opali:  (  )  [34.5 MB ]
Recenzja dr. hab. Krzysztofa Pawłowskiego, prof. CFT:  (  )  [ 0.2 MB ]
Recenzja dr. hab. inż. Krzysztofa Ryczko, prof. PWr:  (  )  [ 0.4 MB ]

 

 

Streszczenie pracy doktorskiej mgr Agnieszki Pieniążek:  (  )  [ 0.1 MB ]
Praca doktorska mgr Agnieszki Pieniążek:  (  )  [ 5.6 MB ]
Recenzja: prof. dr hab. Izabelli Grzegory:  (  )  [ 0.3 MB ]
Recenzja: dr hab. Krzysztofa Korony, prof. UW:  (  )  [ 0.3 MB ]

 

 

Streszczenie pracy doktorskiej mgr Diany Kalinowskiej:  (  )  [ 0.1 MB ]
Praca doktorska mgr Diany Kalinowskiej:  (  )  [ 4.7 MB ]
Recenzja: prof. dr. Władysława Minora:  (  )  [ 0.4 MB ]
Recenzja: prof. dr. hab. Pawła Koreckiego:  (  )  [ 3.3 MB ]
Recenzja: dr. hab. inż. Agnieszki Witkowskiej, prof. PG:  (  )  [ 0.5 MB ]

 

 


Streszczenie pracy doktorskiej mgr. Pham Dinh Quoc Huy:  (  )  [ 0.1 MB ]
Praca doktorska mgr. Pham Dinh Quoc Huy:  (  )  [ 41.2 MB ]
Recenzja: prof. dr. hab. Wiesława A. Nowaka:  (  )  [ 0.4 MB ]
Recenzja: prof. dr. hab. Adama Patkowskiego:  (  )  [ 0.4 MB ]
 

 

 


Streszczenie pracy doktorskiej mgr. inż. Jakuba Płachty:  (  )  [ 0.1 MB ]
Praca doktorska mgr. inż. Jakuba Płachty:  (  )  [ 4.7 MB ]
Recenzja: prof. dr. hab. inż. Roberta Kudrawca:  (  )  [ 0.4 MB ]
Recenzja: prof. dr. hab. Czesława Skierbiszewskiego:  (  )  [ 3.3 MB ]
Recenzja: prof. dra hab. Andrzeja Wysmołka:  (  )  [ 0.5 MB ]